Αρχική Τεχνική Υποστήριξη Επικοινωνία
PC Highway

Τεχνική Υποστήριξη


Για να είναι ο Υπολογιστής σας πάντα σε φόρμα επιλέξτε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες

Τεχνική υποστήριξη στο Κατάτημα

 

Τεχνική υποστήριξη στο
χώρο σας

 

Δικτύωση Η/Υ και σύνδεση στο Internet

 • Διάγνωση & Επισκευή Υπολογιστών
 • Καθαρισμός Υπολογιστή - Φορητού
 • Αναβάθμιση Υπολογιστή - Φορητού
 • Ρυθμίσεις βέλτιστης Λειτουργίας
 • Εγκατάσταση νέου υλικού
 • Εγκατάσταση λειτουργικού
 • Εγκατάσταση λογισμικού
 • Διάγνωση προβλήματος Υπολογιστή
 • Μεταφορά Υπολογιστή στο κέντρο
  επισκευής του καταστήματός μας
 • Μεταφορά της συσκευής σας στην
  αντιπροσωπεία
 • Ρύθμιση & Σύνδεση του Internet
 • Εγκατάσταση του υπολογιστή, περιφερειακών (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, webcam)
 • Εκπαίδευση στις βασικές λειτουργίες
  του Η/Υ.
 • Διάγνωση & Επισκευή Δικτύων
 • Σύνδεση Υπολογιστών στο Internet ενσύρματα & ασύρματα
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και
  διασύνδεση οικιακών και
  επαγγελματικών δικτύων
  ασύρματα & ενσύρματα
     
Επισκευή Φορητών Υπολογιστών
help

Έλεγχος και αφαίρεση Ιών

 • Επισκευή Οθόνης Φορητού
 • Καθαρισμός ψύκτρας Φορητού
 • Αντικατάσταση Inverter Φορητού
 • Αντικατάσταση Πληκτρολογίου
 • Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου
 • Ανίχνευση και Αφαίρεση Ιών / Spyware
 • Εγκατάσταση Antivirus
 • Ρύθμιση Γονικού Έλεγχου
     
Αναβάθμιση Η/Υ Υπηρεσίες για MAC (Apple)
Ανάκτηση Δεδομένων & BackUp
 • Αναβάθμιση λειτουργικού Συστήματος
 • Αναβάθμιση σκληρού δίσκου
 • Αναβάθμιση μνήμης RAM
 • Αναβάθμιση Κάρτας Γραφικών
 • Αναβάθμιση Μητρικής κάρτας
 • Πλήρης Αναβάθμιση Υπολογιστή
 • Εγκατάσταση και Ρύθμιση Mac OS X
 • Αντικατάσταση σκληρού δίσκου σε MacBook
 • Εγκατάσταση Windows σε Mac
 • Ανάκτηση διαγραμμένων Δεδομένων
 • Αντίγραφα Ασφαλείας
 • Εγκατάσταση & ρύθμιση Raid σκληρών στον υπολογιστή σας
 • Μεταφορά λογαριασμών e-mail και εγγράφων σε νέο Υπολογιστή

Copyright © 2007 - 2011. All rights Reserved. PC Highway eBusiness Team